Send på nytt til AutoReport

Send mva-melding på nytt til AutoReport.

Prosedyre

  1. Plasser markøren på den raden eller radene i tabellen autoreport arkiv som du vil behandle.
  2. På kategorien Hjem, i gruppen Behandling, klikk på Send på nytt til AutoReport.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.