Nedlasting betalingsinformasjon

Laster ned betalingsinformasjon for mva. hvis rapporten er signert senere i Altinn.

Prosedyre

  1. Plasser markøren på den raden eller radene i tabellen autoreport arkiv som du vil behandle.
  2. På kategorien Hjem, i gruppen Behandling, klikk på Nedlasting betalingsinformasjon.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.