Opprett mva.betaling

Oppretter en bunt for betaling av mva., postert mot leverandør angitt feltet "Leverandørnr. avgiftsoppgjør".

Prosedyre

  1. Plasser markøren på den raden eller radene i tabellen autoreport arkiv som du vil behandle.
  2. På kategorien Hjem, i gruppen Behandling, klikk på Opprett mva.betaling.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.