Godkjenn norsk mva-melding

Oppretter en bunt for mva-meldingen, og oppdaterer mva-meldingslogg og hovedbok.

Prosedyre

  1. Plasser markøren på den raden eller radene i tabellen autoreport arkiv som du vil behandle.
  2. På kategorien Hjem, i gruppen Behandling, klikk på Godkjenn norsk mva-melding.
  3. Angi de ulike parameterne i dialogboksen Godkjenn norsk mva-melding.
    Alternativ Beskrivelse
    (UpdateTheBatch)  
    (ChangeSuspensionDate)  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.