Vis post

Tillater nedlasting og visning av visse filtyper fra Visma.net AutoPay, uten å behandle dem.

Om denne oppgaven

Viser innholdet i filer som er lastet ned fra Visma.net AutoPay. Innholdet kan bare vises for rader med Filtype = 1 - Inngående betaling eller 2 - AvtaleGiro kundeinformasjon.

Prosedyre

  1. Plasser markøren på den raden eller radene i tabellen visma.net autopay logg som du vil behandle.
  2. På kategorien Hjem, i gruppen Behandling, klikk på Vis post.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.