Automatposteringer

Produserer automatposteringsbilag for markerte kontoer ut fra periodebevegelser.

Om denne oppgaven

Behandlingsvalget kan kun kjøres med Aut.post. behandl. = 2 - Beregnes ut fra periodebevegelser. Det anbefales å kjøre behandlingsvalget Automatposteringer fra tabellen Hovedbokskonto og ikke fra tabellen Automatpostering for å lage automatiske poster for Aut.post. behandl. = 2 - Beregnes ut fra periodebevegelser eller 3 - Beregnes ut fra ansvarsenhetens periodebevegelser, og som har kombinasjonen hovedbokskonto og ansvarsenhet som et kriterium.

Prosedyre

  1. Plasser markøren på den raden eller radene i tabellen automatpostering som du vil behandle.
  2. På kategorien Hjem, i gruppen Behandling, klikk på Automatposteringer.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.