Visma Bizweb

Søk etter adresseinformasjon i Visma Bizweb.

Før du begynner

Du må ha lisens for Visma Bizweb og fylt ut aktuelle innstillinger i tabellen Adresse integrasjon.

Du kan begrense søkeresultatet til kun å finne bedriftsinformasjon for et spesifikt land, ved å legge til riktig landnummer for aktørene før du kjører behandlingen. Dette krever at ISO-kode for dette landet finnes i tabellen Land.

Om denne oppgaven

Prosedyre

  1. Plasser markøren på den raden eller radene i tabellen aktør som du vil behandle.
  2. På kategorien Hjem, i gruppen Behandling, klikk på Visma Bizweb.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.