Oppdater purreforslagsstatus

Oppdaterer purreforslagsstatus på fakturaer for valgte kunder.

Om denne oppgaven

Med dette behandlingsvalget kan du forenkle gjennomgangen og ryddingen i kundereskontroen ved purring. Ved utskrift og godkjenning av purrebrev blir verdiene i feltet Purreforslagsstatus i tabellen Åpen kundepost slettet.

Prosedyre

 1. Plasser markøren på den raden eller radene i tabellen aktør som du vil behandle.
 2. På kategorien Hjem, i gruppen Behandling, klikk på Oppdater purreforslagsstatus.
 3. Angi de ulike parameterne i dialogboksen Oppdater purreforslagsstatus.
  Alternativ Beskrivelse
  Alle kunder med åpne poster  
  Ajour pr. dato  
  Hvilke purringer
  0 - Alle brev
  1 - Innledende brev
  2 - Siste brev
  3 - Brev nr
  Fra brev nr  
  Til brev nr  
 4. Klikk OK.

Resultater

Feltet Purreforslagsstatus i tabellen Åpen kundepost settes automatisk til 1 - Purres ved neste purring på alle åpne kundeposter som oppfyller kriteriene for å bli purret.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.