Oppdater direkte fra Visma Bizweb

Oppdater adresseinformasjon for valgte bedrifter direkte fra Visma Bizweb.

Før du begynner

Om denne oppgaven

Behandlingsvalget brukes til å oppdatere flere aktører med aktuell bedriftsinformasjon fra Bizweb. Koblingen til Bizweb er feltet Org.nr. Det er mulig å endre felter som skal oppdateres ved å redigere filen AddressIntegrationTemplate.xml i programfolderen. Det er også mulig å legge til mappinger for felt som ikke har dedikerte felt i tabellen Aktør. Dette gjelder:

Prosedyre

  1. Plasser markøren på den raden eller radene i tabellen aktør som du vil behandle.
  2. På kategorien Hjem, i gruppen Behandling, klikk på Oppdater direkte fra Visma Bizweb.

Resultater

Ved kjøring av behandlingsvalget vil verdien i feltet Org.nr bli sjekket mot Visma Bizweb, og hvis dette blir funnet vil informasjon om bedriften i Bizweb bli brukt til å automatisk oppdatere aktøren. Følgende felter vil bli oppdatert:


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.