Overfør til inkasso

Skriver kundeinformasjon og transaksjoner til fil.

Før du begynner

For å kunne kjøre behandlingsvalget må tabellene Aktør og Kundetransaksjon kobles via fremmednøkkelen ”Kundenr->Kundenr”. Følgende behandlingsvalg angående inkasso vil da bli tilgjengelige:
  • Kontroller inkassostatus
  • Overfør til inkasso
  • Legg ut endringsliste til inkasso
  • Retur fra inkasso

Aktivering av inkassofunksjonaliteten gjøres ved å markere for Sett "Til inkasso" etter siste purrebrev under feltet Regnskapsbehandl. i tabellen Bedriftsopplysninger. I tillegg kan valget Overfør kun transaksjoner klar for inkasso markeres, hvis ikke alle kundetransaksjoner skal overføres på den første inkassolisten.

Om denne oppgaven

Kjør behandlingsvalget Overfør til inkasso for å produsere inkassoliste.
Merk: Dette behandlingsvalget er ikke relatert til behandlingsvalg for innfordring i tabellen Åpen kundepost, og feltene for innfordring i Åpen kundepost vil ikke bli påvirket.

Prosedyre

  1. Plasser markøren på den raden eller radene i tabellen aktør som du vil behandle.
  2. På kategorien Hjem, i gruppen Behandling, klikk på Overfør til inkasso.

Resultater

Status for Overfør til inkasso settes for kunden og transaksjonene.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.