Kontroller inkassostatus

Fjerner "Til inkasso", "Purrefritak", "Rentefritak" og "Kredittsperre" dersom konto er oppgjort.

Før du begynner

For å kunne kjøre behandlingsvalget må tabellene Aktør og Kundetransaksjon kobles via fremmednøkkelen ”Kundenr->Kundenr”. Følgende behandlingsvalg angående inkasso vil da bli tilgjengelige:
  • Kontroller inkassostatus
  • Overfør til inkasso
  • Legg ut endringsliste til inkasso
  • Retur fra inkasso

Om denne oppgaven

Når det tid for at inkassoliste skal sendes, kjør behandlingsvalget Kontroller inkassostatus først. Behandlingsvalget vil rydde opp i statuser i tabellen Aktør, i tilfeller der de åpne postene har blitt oppgjort i mellomtiden (dvs. i løpet av perioden etter siste purring).

Merk: Dette behandlingsvalget er ikke relatert til behandlingsvalg for innfordring i tabellen Åpen kundepost, og feltene for innfordring i Åpen kundepost vil ikke bli påvirket.

Prosedyre

  1. Plasser markøren på den raden eller radene i tabellen aktør som du vil behandle.
  2. På kategorien Hjem, i gruppen Behandling, klikk på Kontroller inkassostatus.

Resultater

Markeringen for Til inkasso under feltet Kundepref. i tabellen Aktør fjernes, for kunder som har betalt sitt utestående før inkassolisten er sendt.Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.