Regenerer kunde- og leverandørsaldoer

Regenererer saldoer for markerte kunder og leverandører, ut fra transaksjoner.

Før du begynner

Merk: Behandlingsvalget anbefales hvis kun noen få kontoer trenger å regenereres, eller hvis databasen har blitt så stor at regenereringen må deles opp i mindre deler. Saldoene behandles en etter en. Hvis regenerering av alle saldoer er ønskelig, anbefales det å kjøre behandlingsvalget Regenerer regnskapssaldoer i tabellen Bedriftsopplysninger.

Prosedyre

 1. Plasser markøren på den raden eller radene i tabellen aktør som du vil behandle.
 2. På kategorien Hjem, i gruppen Behandling, klikk på Regenerer kunde- og leverandørsaldoer.
 3. Angi de ulike parameterne i dialogboksen Regenerer kunde- og leverandørsaldoer.
  Alternativ Beskrivelse
  Fra år Først år som skal inkluderes i regenereringen. Hvis feltet er tomt vil alt bli regenerert.
  Fra periode Første periode som skal inkluderes i regenereringen.
 4. Klikk OK.

  Parameterene valideres mot tabellen Regnskapsperiode.Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.