Bokfør renteforslag

Produserer bunt med klientrentebilag for markerte kunder.

Før du begynner

Feltene Klientrentekonto og Klientrenteserie i tabellen Bedriftsopplysninger må være utfylt.

Om denne oppgaven

Dette behandlingsvalget gjør følgende:

Det tas hensyn til feltet Minstebeløp klientrente i tabellen Bedriftsopplysninger. Det er summen av alle transaksjoner på klienten som er grunnlaget for om posten skal bli opprettet.

Tilleggsparametere

Følgende parametere kan settes under feltet Regnskapsbehandl. i tabellen Bedriftsopplysninger:

Klientføring

Hvis du har kryss i feltet Splitt bankføring av klientrenter pr. sak under feltet Regnskapsbehandl. i tabellen Bedriftsopplysninger, blir klientføringen splittet pr. saksnummer. De øvrige ansvarsenhetene blir hentet fra klienten og ikke fra Åpne poster.

Klientføring

Bokføring av klientrentekontoen blir splittet på kontonummer.

Motklientrenteføring

Bokføring av motklientnummer blir gjort med splitt pr. klientnummer.

For at Visma Business skal kunne gjøre en motkontoføring må følgende felter være utfylte i tabellen Bankkonto:

Hvis du har kryss i feltet Splitt bankføring av klientrenter pr. sak under feltet Regnskapsbehandl. i tabellen Bedriftsopplysninger, blir motkontoføringen i tillegg splittet pr. klientbehandling. De øvrige ansvarsenhetene blir hentet fra motklienten.

Motkontoføring

Bokføringen av motkonto blir gjort med splitt pr. kontonummer.

For at Visma Business skal kunne gjøre en motkontoføring må følgende felt være utfylt i tabellen Bankkonto:

Hvis du har kryss i feltet Splitt bankføring av klientrenter pr. sak under feltet Regnskapsbehandl. i tabellen Bedriftsopplysninger, blir motkontoføringen i tillegg splittet pr. klientbehandling. De øvrige ansvarsenhetene blir hentet fra motklienten.

Kontoen blir hentet fra feltet Motkonto i tabellen Kundetransaksjon. Hvis dette ikke er utfylt blir feltet Hovedb.konto brukt. Hvis dette er blankt henter Visma Business feltet Klientrentekonto fra tabellen Bedriftsopplysninger.

Prosedyre

  1. Plasser markøren på den raden eller radene i tabellen aktør som du vil behandle.
  2. På kategorien Hjem, i gruppen Behandling, klikk på Bokfør renteforslag.
  3. Angi de ulike parameterne i dialogboksen Bokfør renteforslag .
    Alternativ Beskrivelse
    Valuteringsdato Du kan omregne klientrentebeløpet i valuta til standardvaluta på klienten etter valuteringsdatoen sin valutakurs. Det gjør du ved å krysse av i Konverter klientrenter i valuta til standardvalutaen under feltet Bankkontobehandling i tabellen Bankkonto.
    Direkte oppdatering Klientrenteforslagsbeløpet oppdateres direkte. Det blir tatt hensyn til tilleggsparameterne du har satt under feltet Regnskapsbehandl. i tabellen Bedriftsopplysninger.

Resultater

Følgende skjer under bokføring av klientrentene:

Dette behandlingsvalget sletter følgende felter i tabellene Åpen kundepost og Kundetransaksjon:Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.