Legg ut endringsliste til inkasso

Skriver kundeinformasjon og transaksjonsendringer for en allerede rapportert kunde til fil.

Før du begynner

For å kunne kjøre behandlingsvalget må tabellene Aktør og Kundetransaksjon kobles via fremmednøkkelen ”Kundenr->Kundenr”. Følgende behandlingsvalg angående inkasso vil da bli tilgjengelige:
  • Kontroller inkassostatus
  • Overfør til inkasso
  • Legg ut endringsliste til inkasso
  • Retur fra inkasso

Om denne oppgaven

Endringer i reskontroen, dvs. betalinger og kreditnotaer, eksporteres til fil ved å kjøre behandlingsvalget Legg ut endringsliste til inkasso.
Merk: Dette behandlingsvalget er ikke relatert til behandlingsvalg for innfordring i tabellen Åpen kundepost, og feltene for innfordring i Åpen kundepost vil ikke bli påvirket.

Prosedyre

  1. Plasser markøren på den raden eller radene i tabellen aktør som du vil behandle.
  2. På kategorien Hjem, i gruppen Behandling, klikk på Legg ut endringsliste til inkasso.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.