Gå til eksternt CRM-system

Viser informasjon om den aktive kunden i eksternt CRM-system.

Før du begynner

Det ligger en fil med navnet VBusTmpl.ait i samme katalog som VBus.exe (eventuelt angitt med Registry-parameteren PROG_PATH). Filtypen ait er assosiert med et for-program til SuperOffice. (Dette blir gjort ved oppstart av SuperOffice.)

Filen VBusTmpl.ait blir kopiert til brukeren sin katalog My Documents, hvor den blir modifisert og deretter utført. Det blir gitt en feilmelding hvis filen VBusTmpl.ait ikke blir funnet, eller det inntreffer andre feil i forbindelse med kopieringen eller modifiseringen av filen. (Den første har teksten Finner ikke filen @, hvor @ blir erstattet med innholdet i PROG_PATH-variabelen etterfulgt av / (hvis oppgitt) og VBusTmpl.ait. De andre tekstene blir returnert fra Windows.)

Om denne oppgaven

Dette behandlingsvalget viser deg informasjon om den aktive kunden i eksternt CRM-system, forutsatt at feltet Kundenr er utfylt. Visma Business støtter i dag to eksterne CRM systemer: Visma Sales Office og SuperOffice CRM 5

Prosedyre

  1. Plasser markøren på den raden eller radene i tabellen aktør som du vil behandle.
  2. På kategorien Hjem, i gruppen Behandling, klikk på Gå til eksternt CRM-system.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.