Generer timesaldo

Genererer timesaldo.

Før du begynner

For å kunne kjøre dette behandlingsvalget må først timegrupper opprettes i tabellen Timegruppe, og deretter må en kalender for gruppen opprettes i tabellen Timekalender.

Prosedyre

 1. Plasser markøren på den raden eller radene i tabellen aktør som du vil behandle.
 2. På kategorien Hjem, i gruppen Behandling, klikk på Generer timesaldo.
 3. Angi de ulike parameterne i dialogboksen Generer timesaldo .
  Alternativ Beskrivelse
  Timegruppe Du må velge en timegruppe fra nedtrekklisten. Kun timegrupper som er reservert for ansatte vises.

  Listen viser alle tilgjengelige timegrupper for den ansatte, og du må velge en gruppe for at rutinen skal kunne generere noe.

  Hvis ingen grupper vises i dialogen, selv om timegruppe er registrert, skyldes dette at ingen timegruppe er angitt for den ansatte i feltet Timebehandling.

  Hvis ingen timegruppe velges, vil ingen timesaldoer bli generert, hvis ikke Benytt timegruppe fra den ansatte er markert. I dette tilfellet vil kun ansatte med timegruppe angitt bli behandlet.

  Benytt timegruppe fra den ansatte Hvis markert, vil timegruppen angitt på den ansatte bli brukt i stedet for timegruppen angitt i dialogboksen. Ansatte uten timegruppe vil bli oppdatert med timegruppen som velges i dialogen

  Hvis ikke markert, vil alle ansatte som blir behandles generert med valgt timegruppe og oppdatert med denne verdien.

  Behandle kun ansatte med valgt timegruppe Hvis markert, vil kun ansatte med den valgte timegruppen blir behandlet. Ansatte uten en timegruppe hoppes over.

  Hvis ikke markert, vil alle ansatte bli behandlet. Ansatte uten timegruppe vil bli oppdatert med timegruppen som velges i dialogen.

  Reservasjonsdager

  Periode fra/til foreslås på grunnlag av Sperret år/periode i fra dato og kalenderår i til dato.

  I enkelte tilfeller når periodebegrepet er uke, vil forslaget ligge i både foregående år for fra dato og neste år for til dato, da uke 1 kan starte i forrige år og uke 52/53 kan slutte i neste år.

Resultater

En ressurs opprettes med samme nummer i tabellen Ressurs. Hvis nummeret er registrert fra før uten ansattnummer, tildeler systemet neste ledige nummer. Hvis det ligger en ressurs med ansattnummer, blir den benyttet og eventuelt oppdatert med timegruppenr hvis dette er endret.

Dersom ingen timesaldo blir generert, kan årsaken være at det ikke finnes noen rader i tabellen Timekalender for det angitte datointervallet. Rutinen tar bare hensyn til rader fra tabellen Ferie hvor det er markert for Ansatte eller Ressurser under feltet Omfang, og hvor feltet Res.nr er fylt ut.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.