Unnta fra purring

Unnta purring på fakturaer for valgte kunder.

Prosedyre

  1. Plasser markøren på den raden eller radene i tabellen aktør som du vil behandle.
  2. På kategorien Hjem, i gruppen Behandling, klikk på Unnta fra purring.

Resultater

Feltet Purreforslagsstatus i tabellen Åpen kundepost settes til 2 - Purres ikke ved neste purring.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.