Slett kunde-/leverandørdata

Overfør kunde-/leverandørtransaksjoner til et felles kunde-/leverandørnr. og slett ordrer og tilknyttede dokumenter.

Før du begynner

Behandlingsvalget brukes når du ønsker å slette en kunde eller leverandør, inklusiv tilhørende data.

Fordi databasen må være konsistent, kan enkelte transaksjoner ikke slettes. Behandlingen vil anonymisere data ved å erstatte kunde-/leverandørnummeret og tekstfelter.

I tabellen Bedriftsopplysninger, angi Dataoppbevaringsperiode (minimum 5 år) og Kundenr. for anonymisering/Leverandørnr. for anonymisering.

Data valideres før sletting. Alle data må være eldre enn det som er angitt i feltet Dataoppbevaringsperiode, som er minst 5 år. Validering er basert på regnskapsår, og sletting vil kun være mulig hvis hele regnskapsåret innenfor dataoppbevaringsperioden er uten transaksjoner.

Hvis kunde-/leverandørsaldo ikke er 0 kan ikke sletting utføres og behandlingen vil avbrytes. Sletting kan ikke gjøres hvis det er fremtidige avtaler og/eller budsjettlinjer koblet til kunden/leverandøren.

Merk: Bare Systemansvarlig kan kjøre denne behandlingen.

Prosedyre

 1. Plasser markøren på den raden eller radene i tabellen aktør som du vil behandle.
 2. På kategorien Hjem, i gruppen Behandling, klikk på Slett kunde-/leverandørdata.
 3. Angi de ulike parameterne i dialogboksen Slett kunde-/leverandørdata.
  Alternativ Beskrivelse
  Dataoppbevaringsperiode  
  Kundenr. for anonymisering  
  Leverandørnr. for anonymisering  

ResultaterVi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.