Opprett aktivitet

Oppretter aktivitet på aktøren.

Prosedyre

 1. Plasser markøren på den raden eller radene i tabellen aktør som du vil behandle.
 2. På kategorien Hjem, i gruppen Behandling, klikk på Opprett aktivitet.
 3. Angi de ulike parameterne i dialogboksen Opprett aktivitet.
  Alternativ Beskrivelse
  Bruker Navnet på brukeren som oppretter aktiviteten. Når du åpner dialogen, vil alltid navnet ditt stå markert i nedtrekklisten. Skal du legge inn en aktivitet for en annen bruker, klikker du i nedtrekklisten og velger den brukeren du skal opprette aktiviteten på.
  Att. Her kan du velge å koble en kontaktperson til aktiviteten. Standardverdi i feltet er Ingen.
  Merk: For at kontaktpersoner skal bli vist i nedtrekklisten, må du ha opprettet kontaktpersoner på aktøren.
  Mottaker Her står navnet til den aktøren du har koblet aktiviteten til. Har du valgt feil aktør, må du avbryte registreringen og plassere markøren på riktig sted. Start dialogen på nytt.
  Merk: Husk å endre Bruker dersom du ikke skal legge inn aktiviteten på deg selv.
  Produkt Her kan du velge å koble et produkt eller en tjeneste til aktiviteten. Dette er aktuelt for eksempel i forbindelse med fakturering av betalbare tjenester. Standardverdi i feltet er Ingen.
  Merk: For at et produkt eller en tjeneste skal bli vist i nedtrekklisten, må du krysse av i feltet Aktivitetsprodukt på det aktuelle produktet eller tjenesten under Behandlingsmåte i tabellen Produkt.
  Dato Dato for aktiviteten. Dagens dato foreslås, men denne kan overstyres.
  Klokkeslett Starttidspunkt for aktiviteten. Nåværende klokkeslett foreslås, men dette kan overstyres.
  Lengde Viser antall minutter aktiviteten skal vare. Antall minutter som er registrert i tabellen Bruker forslås.
  Merk: Ønsker du at en annen standardverdi skal foreslås, angi ønsket antall i feltet Aktivitetslengde i tabellen Bruker.
  Aktivitetsbeskrivelse Beskrivelsen av aktiviteten, det vil si om den er et møte, et kurs eller noe annet.
  Prioritet Hvilken prioritet aktiviteten har i forhold til andre aktiviteter. Du kan bruke feltet for å sortere eller gjøre utvalg, for eksempel for aktiviteter som ikke er datofestet. 5 foreslås som standard. Oppgi en annen prioritet hvis du ønsker det.
  Dag prioritet vilken prioritet aktiviteten har i forhold til andre aktiviteter samme dag. Du kan bruke feltet for å sortere eller gjøre utvalg på aktiviteter innen samme dag. 5 foreslås som standard. Oppgi en annen prioritet hvis du ønsker det.
  Ekstern beh.
  1 - - Ikke i bruk -
  2 - Legges inn i avtaleboken
  3 - - Ikke i bruk -
  Privat Krysser av dersom du ønsker at aktiviteten skal være privat. Andre brukere kan da bare se dato og klokkeslett for aktiviteten.
  Utført Kryss av her hvis aktiviteten allerede er utført. Det kan for eksempel være aktuelt i tilfeller der du har gjort en aktivitet overfor en kunde, og du oppretter aktiviteten bare for å registrere at aktiviteten har funnet sted.
  Merk: Du bør alltid krysse av i sjekkboksen Utført når du har utført en aktivitet. Da kan du senere gjøre utvalg på utførte eller ikke utførte aktiviteter. I standardoppsettene Aktør oppfølging og Aktøroppfølging underlev. er dette feltet koblet til delvinduet Aktiviteter.
  Varsle Setter du kryss i dette feltet, får du et varsel i det aktiviteten starter. Varselet blir vist som en dialogboks.
  Merk: Du kan få varslet en bestemt tid i forveien. Registrer tid for varsling i feltet Varsl.tid og velg minutter eller timer i feltet Tidsenh. varsling i tabellen Bruker. Du kan også få varselet som en melding på statuslinjen i stedet for en dialogboks. Kryss da av i feltet Undertr. dialog i tabellen Bruker.
  Følg opp Aktiveres for oppfølging. Hvis du krysser av i denne sjekkboksen, vil en dato bli foreslått i feltet Oppfølgingsdato.
  Oppfølgingsdato Sjekkboksen Følg opp må krysses av for å få tilgang til dette feltet. Har du en dato registrert i dette feltet, blir det opprettet en egen rad i avtaleboka på oppfølgingsdatoen.
 4. Klikk OK.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.