Sjekk for AutoInvoice oppføring

Sjekker om kunde finnes i adresselisten til AutoInvoice, og oppdaterer "Sendemåte for dokumenter".

Før du begynner

Søkekriterier:
Merk: Hvis Org.nr ikke er angitt, vil det ikke bli søkt etter aktøren, selv om aktøren har GLN/GS1 nr. satt. Hvis ingen av de valgte aktørene kvalifiserer til å bli oppdatert, vil behandlingen stoppe uten at Sendem. for dok. 1 eller Sendem. for dok. 2 oppdateres.

Om denne oppgaven

Behandlingsvalget brukes når du ønsker å identifisere mottakere av elektronisk faktura (inkl. rentenota), innkjøpsordre og/eller ordrebekreftelse, og automatisk sette Sendem. for dok. til AutoInvoice for funnet dokumenttype. Dette gjøres ved at adresselisten for AutoInvoice sjekkes etter bedrifter som kan motta elektroniske fakturaer.

Prosedyre

  1. Plasser markøren på den raden eller radene i tabellen aktør som du vil behandle.
  2. På kategorien Hjem, i gruppen Behandling, klikk på Sjekk for AutoInvoice oppføring.

Resultater

Ved bruk mens en eller flere kunder eller leverandører er markert, vil Visma Business lese feltet Org.nr og sjekke med AutoInvoice for å se om disse finnes i adresselisten der. De som finnes vil få Sendem. for dok. 1 oppdatert for tilhørende dokumenttyper.

Merk: Denne funksjonen erstatter sendemåten per dokumenttype, den legger ikke til. Hvis f.eks. Fakturaer er satt til E-post, vil dette valget bli erstattet med AutoInvoice.

Forbrukersjekk for mulighet til å motta elektroniske fakturaer

Kjøring av behandlingen ser også etter mottak av elektroniske fakturaer for forbrukere. Kravet er at kunden enten er markert som Privatperson under feltet Kundepref., eller et AutoInvoice operatørnr satt som identifiseres som brukt til B2C fakturering. Funksjonen ser gjennom alle valgte kunder i tabellen Aktør som identifiseres som forbruker. Hvis kravet er oppfylt, sjekker behandlingen i forbrukerregisteret i AutoInvoice, ved bruk av to eller flere av følgende felter for oppslag:
  • Mobiltelefonnr eller Telefonnr
  • AutoInvoice e-postadresse eller E-postadresse
  • Navn (brukes kun hvis ikke nok andre verdier finnes)
  • Postnr
  • Poststed
  • Kundenr

Hvis funnet som mottaker av elektronisk faktura vil Sendem. for dok. for faktura vil bli erstattet med AutoInvoice og Dir. deb. status vil bli oppdatert, avhengig av resultatet av oppslaget. Merk at verdien som settes i Dir. deb. status ikke vil påvirke hva som sendes fra Visma Business på noen måte, den gjenspeiler kun for informasjonsformål den tiltenkte metoden for levering av forbrukerfakturaer via AutoInvoice.Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.