Bytt kunde-/leverandørnummer

Bytter kunde-/leverandørnummer på alle rader hvor "Nytt kundenr" eller "Nytt lev.nr" er fylt ut.

Om denne oppgaven

Behandlingsvalget brukes når du ønsker å:

Bytt kunde-/leverandørnummer
Steg:
  • Legg inn det nye kundenummeret i feltet Nytt kundenr, eller det nye leverandørnummeret i feltet Nytt lev.nr, for de aktørene som du vil bytte nummer på
  • Marker eller gjøre utvalg på aktørene med verdi i Nytt kundenr/Nytt lev.nr
  • Kjør behandlingsvalget Bytt kunde-/leverandørnummer

Behandlingsvalget oppdaterer alle fremmednøkler som inneholder feltet Kundenr/Lev.nr, i alle tabeller som refererer til dem. Det skjer ikke noe hvis du bare legger inn en verdi i feltene Nytt kundenr og Nytt lev.nr, og lagrer. Du må kjøre behandlingsvalget for at det skal bli oppdatert.

Slå sammen flere kunde-/leverandørnummer til et nummer

Du kan også slå sammen flere kunde-/leverandørnummer til et nummer med behandlingsvalget Bytt kunde-/leverandørnummer.

Gjøres på følgende måte:

Når du har kjørt behandlingsvalget Bytt kunde-/leverandørnummer, blir feltene Kundenr, Lev.nr og Nytt kundenr blanket på de kundene-/leverandørene du har slått sammen.

Bytte Kunde-/leverandørnummer til hverandre sine verdier

Visma Business håndterer også tilfeller hvor to numeriske nøkler bytter til hverandre sine verdier.

Merk: For å unngå å miste nødvendige referanser for elektronisk fakturering, flyttes verdier i GLN/GS1 nr. når du kjører behandlingsvalget Bytt kunde-/leverandørnummer. Ettersom flere enn én rad kan flyttes, brukes følgende regler:
  1. Hvis en av postene som blir flyttet har GLN/GS1 nr., blir den første av disse flyttet til den nye posten.
  2. Hvis GLN/GS1 nr. ikke finnes på noen av postene som er flyttet, vil verdien for GLN/GS1 nr. på den nye posten beholdes.

Prosedyre

  1. Plasser markøren på den raden eller radene i tabellen aktør som du vil behandle.
  2. På kategorien Hjem, i gruppen Behandling, klikk på Bytt kunde-/leverandørnummer.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.