Beregn klientrenter

Foreslår klientrenter på transaksjoner for markerte kunder.

Før du begynner

Du får feilmelding dersom det i tabellen Bedriftsopplysninger:

Det beregnes ikke klientrenter på aktørrader der følgende ikke er fylt ut:

Beregn klientrenter tar også hensyn til om du har:

Om denne oppgaven

Med dette menyvalget kan du produsere en bunt med klientrentebilag, Du kan behandle flere kunder samtidig ved å markere dem.

Prosedyre

 1. Plasser markøren på den raden eller radene i tabellen aktør som du vil behandle.
 2. På kategorien Hjem, i gruppen Behandling, klikk på Beregn klientrenter.
 3. Angi de ulike parameterne i dialogboksen Beregn klientrenter.
  Alternativ Beskrivelse
  Til dato Datoen angir hvor langt fram i tid klientrentene skal bli beregnet. Dagens dato foreslås.
  Saksnr Du kan begrense behandlingen til et angitt saksnummer.
 4. Klikk OK.

Resultater

Når du kjører beregning av klientrenter, ser du kundenummeret som blir behandlet på Statuslinjen. Etter beregning av klientrenter får du en melding om antall kunder som har blitt behandlet, og hvor mange kunder som ikke har blitt behandlet.

Behandlingsvalget oppdaterer følgende felter i tabellene Åpen kundepost og Kundetransaksjon:

Rente beregnes av grunnlagene i feltene Klientansvar 1, Klientansvar 2 og Klientansvar 3 for aktuelle tidsrom. For hver klient (kunde) går Visma Business gjennom transaksjoner som har verdiene 2, 3 eller 4 i feltet Klientbehandl. Rentene akkumulerer for hver klient (kunde) for klientansvar 1, 2 og 3 og for den ansvarsenheten du har definert i tabellen Bedriftsopplysninger i feltet Sak ansv.enhet. En transaksjon blir tatt med i grunnlaget dersom datoen i feltet Bilagsdato eller Klientrenter til dato er mindre enn Til dato i dialogen. Feltet Klientrenter til dato har kun verdi dersom du allerede har beregnet klientrenter på transaksjonen.

I feltet Rentedager i tabellen Bedriftsopplysninger angir du hvor antall rentedager i året. Programmet dividerer med dette antallet og multipliserer med det aktuelle antallet dager som grunnlagene gjelder for.

Rentesatser

 1. Behandlingsvalget Beregn klientrenter i tabellen Aktør avgrenser seg til rader i tabellen Rentesats for:
  • den aktuelle rentetypen (klientmiddel 1-3, eller alle klientmidler), og
  • den aktuelle rentegruppen, eller hvor rentegruppen ikke er utfylt.
 2. Datointervallene blir splittet i flere mindre datointervaller, hvis det er flere Fra dato på rentesatsradene som faller innenfor det aktuelle tidsrommet. Hvis behandlingsvalget Beregn klientrenter i tabellen Aktør ikke finner en rentesats i tabellen Rentesats for et datointervall på en transaksjon, blir ikke renteforslaget lagt ut på transaksjonen. Etter behandlingen blir det gitt en melding om antall transaksjoner som ikke ble behandlet på grunn av manglende informasjon i tabellen Rentesats.
 3. For hvert datointervall velger Visma Business rentesatsen fra den siste av rentesatsradene sortert stigende på Fra dato, Minstebeløp og Rentesats hvor feltet Fra dato er mindre enn eller lik starten på datointervallet og hvor feltet Minstebeløp er mindre enn eller lik det aktuelle beløpet. Verdien du legger i feltet Minstebeløp i tabellen Rentesatser blir ikke kontrollert mot rentebeløpet du får når du beregner transaksjonene. Har du registrert en verdi i feltet Minstebeløp bestemmer verdien om det skal bli beregnet renter i beregningen, da en beregnet rente kan være under minstebeløpet.

Det blir tatt hensyn til feltet Rentetype i tabellen Rentesats. Feltet Rentetype må ha verdi mellom 2 og 5 for at det skal bli tatt hensyn til i klientrentebehandlingen. Rader med rentetype 2 - Klientmiddel 1 - 4 - Klientmiddel 3, blir beregnet ut fra den høyeste rentesatsen. Rader med rentetype 5 - Klientrente, alle klientmidler, blir beregnet ut fra den laveste rentesatsen.Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.