Trekk tilbake godkjent avstemming

Trekker tilbake godkjent bankavstemming for markerte rader.

Før du begynner

Den til enhver tid sist godkjente avstemming pr. bankkonto kan trekkes tilbake. Godkjente bankavstemminger eldre enn sperredatoen i systemet kan ikke trekkes tilbake.

Prosedyre

  1. Plasser markøren på den raden eller radene i tabellen godkjent avstemming som du vil behandle.
  2. På kategorien Hjem, i gruppen Behandling, klikk på Trekk tilbake godkjent avstemming.

Resultater

Raden for avstemmingen som trekkes tilbake blir slettet i tabellen Godkjent avstemming. Alle tilhørende transaksjoner vil vises igjen i tabellen Avstemt transaksjon som ikke godkjent (dvs. verdien i feltet Avstemmingsnr. = 0). Eventuelle tilkoblede vedlegg vil bli slettet fra tabellene Godkjent avstemming vedlegg og Filarkiv.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.