Avbryt godkjenning

Avbryter aktive forespørsler fra Visma.net Approval.

Før du begynner

Kun brukeren som har opprettet oppgaven (vist i feltet Opprettet av bruker), eller en Systemansv., kan kansellere en aktiv godkjenningsoppgave.

Det er ikke mulig å avbryte dersom Approval-status er:

Om denne oppgaven

Med denne behandlingen er det mulig å kansellere en Approval-oppgave. Etter kansellering kan ordren om ønskelig redigeres, og sendes på nytt til godkjenning.

Prosedyre

  1. Plasser markøren på den raden eller radene i tabellen approval-oppgave som du vil behandle.
  2. På kategorien Hjem, i gruppen Behandling, klikk på Avbryt godkjenning.

Resultater

Visma Business vil sende forespørsel om kansellering i Visma.net Approval når Approval-status er:
  • 1 - Sendt
  • 2 - Venter på arbeidsflyt
  • 3 - Venter på godkjenning
  • 6 - Forespurt kansellering
Approval-status settes da til 6 - Forespurt kansellering og hendelsene logges i tabellen Approval-oppgave endringslogg. Etter at Visma.net Approval har bekreftet kanselleringen vil Approval-status bli satt til 7 - Kansellert.

Approval-status endres til 7 - Kansellert når eksisterende status er:
  • 4 - Godkjent
  • 5 - Avvist
Endringen skjer kun i Visma Business, og hendelsen vil logges i tabellen Approval-oppgave endringslogg. Status i Visma.net Approval vil ikke bli endret.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.