Flytt aktivitet

Flytter aktivitet til annen bruker.

Prosedyre

  1. Plasser markøren på den raden eller radene i tabellen aktivitet som du vil behandle.
  2. På kategorien Hjem, i gruppen Behandling, klikk på Flytt aktivitet.
  3. Angi de ulike parameterne i dialogboksen Flytt aktivitet .
    Alternativ Beskrivelse
    Bruker Velg bruker som aktiviteten skal overføres til.
  4. Klikk OK.

Resultater

Aktiviteten blir nå flyttet til denne brukeren, og aktiviteten blir fjernet fra din avtalebok. Hvis brukeren har en E-postadresse, sendes en elektronisk melding til vedkommende med beskjed om flyttingen.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.