Velg brukere

Viser aktiviteter for valgte brukere.

Om denne oppgaven

Noen ganger kan det være nyttig å kunne velge ut en eller flere brukere og bare se deres aktiviteter. Det gjelder for eksempel hvis du har tenkt å avtale et møte, og du ønsker å se når møtedeltagerne er opptatt med andre aktiviteter.

Prosedyre

  1. Plasser markøren på den raden eller radene i tabellen aktivitet som du vil behandle.
  2. På kategorien Hjem, i gruppen Behandling, klikk på Velg brukere.
  3. Angi de ulike parameterne i dialogboksen Velg brukere .
    Alternativ Beskrivelse
    Bruker Bruker hvis aktiviteter du ønsker å se.
  4. Klikk OK.

Resultater

Kun aktiviteter for valgte brukere vises.

Neste oppgave

Vil du ha tilbake alle brukerne som ble vist opprinnelig, kjører du behandlingsvalget Velg brukere på nytt og klikker på OK uten å velge noen brukere. Du kan også velge brukere på nytt.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.