Opprett ordre

Oppretter ordre ut fra aktivitet.

Om denne oppgaven

Du kan overføre aktiviteter til ordrelinjer hvis summen av feltene Antall og Påløpt er forskjellig fra 0 og feltet Produktnr er utfylt. Aktiviteten må ha utfylt Kundenr og feltet Aktivitetsstatus må ha kryss for Klar for overførsel til ordre.

Hvis du bare har en verdi i feltet Påløpt og ikke i feltet Antall når du kjører behandlingsvalget Opprett ordre, skjer følgende:

Har du krysset av i feltet Kun kostnader, skjer følgende:

Prosedyre

 1. Plasser markøren på den raden eller radene i tabellen aktivitet som du vil behandle.
 2. På kategorien Hjem, i gruppen Behandling, klikk på Opprett ordre.
 3. Angi de ulike parameterne i dialogboksen Opprett ordre.
  Alternativ Beskrivelse
  (Groups)  
  (UseLastAsDefault)  
 4. Angi de ulike parameterne i dialogboksen Opprett ordre .
  Alternativ Beskrivelse
  Grupper Når avkrysset må aktivitetene være sortert på feltene Ordrenr, Produktnr, Valutanr og Lagernr. I tillegg eventuelle andre nivåer du ønsker å samle ordrelinjene på.

  Du bør i tillegg legge inn sortering på feltene Kundenr eller Faktureres kundenr som vil medføre at alle aktiviteter på en kunde blir samlet på en ordre.

  I tillegg kan du velge en ansvarsenhet som Visma Business gjør ordrebrudd på. Da legger du inn et ansvarsenhetsnr. i feltet Brudd på saksansvarsenhet ved overføring til ordre. Denne må da inngå i sorteringen.

  En advarsel gis om nødvendig sortering mangler.

  Merk: I dialogen CRM-behandling i tabellen Bedriftsopplysninger kan du velge Krev gruppering av aktiviteter, som vil gjøre at du ikke kan slå av dette valget.
  Benytt standardverdier fra siste aktivitet Ved gruppering vil enkelte felter som ansvarsenheter og andre verdier som normalt blir overført benytte verdier fra den første linjen som blir samlet. Krysser du av i dette feltet blir verdiene fra siste aktivitet benyttet.
 5. Klikk OK.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.