Kopier aktivitet

Kopierer aktiviteter til andre brukere.

Om denne oppgaven

Du kan kopiere en aktivitet til en eller flere andre brukere. Det gjelder for eksempel hvis du skal ha et møte med noen. Da kan du først legge inn møtet på deg selv, og så kan du kopiere det til de andre som skal delta på møtet.

Prosedyre

 1. Plasser markøren på den raden eller radene i tabellen aktivitet som du vil behandle.
 2. På kategorien Hjem, i gruppen Behandling, klikk på Kopier aktivitet.
 3. Angi de ulike parameterne i dialogboksen Kopier aktivitet .
  Alternativ Beskrivelse
  Bruker Bruker aktiviteten skal kopieres til.
  E-post til bruker Brukere du ønsker å sende en elektronisk melding om aktiviteten til.
  Merk: Bare brukere som har en e-postadresse kan velges.
 4. Klikk OK.

Resultater

Aktiviteten kopieres til valge brukere og blir fortsatt liggende i din egen avtalebok. Hvis brukeren(e) du valgte i nedtrekklisten E-post til bruker har en E-postadresse, sendes en elektronisk melding til dem med beskjed om aktiviteten.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.