Endre tidspunkt

Endrer tidspunkt for markerte aktiviteter.

Om denne oppgaven

Endring av Fra dato, Fra kl og/eller Prioritet for en eller flere aktiviteter samtidig.
Merk: Behandlingsvalget utføres på aktuell aktivitet, dersom ingen aktiviteter er valgt. Dersom aktivitet(er) er valgt, vil behandlingsvalget gjelde for disse.
Merk: Endring av Fra dato eller Fra kl fra denne behandlingen vil automatisk endre Til dato og Til kl etter samme regler som ved manuell endring av disse feltene.

Når du blir varslet av aktiviteter kan du velge om du skal endre tidspunkt eller om aktiviteten ikke skal bli varslet mer. Svarer du Nei i dialogen blir avtalen varslet igjen hvis den blir fanget opp for varsling. Det avhenger av hva du har satt opp som Testintervall, Varsl.tid og Tidsenh. varsling.

Hvis du svarer Ja på meldingen får du opp dialogen Endre tidspunkt og du kan forandre tidspunktene i avtalen.

Prosedyre

 1. Plasser markøren på den raden eller radene i tabellen aktivitet som du vil behandle.
 2. På kategorien Hjem, i gruppen Behandling, klikk på Endre tidspunkt.
 3. Angi de ulike parameterne i dialogboksen Endre tidspunkt .
  Alternativ Beskrivelse
  Alle rader Alle aktiviteter i gjeldende utvalget skal bli endret.
  Kryss ikke av her dersom bare valgte aktiviteter skal endres. Hvis ingen rader er markerte, blir den aktiviteten som markøren står på endret.
  Merk: Valget har ingen effekt.
  Ferdige aktiviteter Bare utførte aktiviteter (dvs. alle aktiviteter hvor feltet Utført er valgt) vil bli endret.
  Merk: Dette valget er bare tilgjengelig når flere aktiviteter har blitt valgt.
  Aktiviteter før dato Alle aktiviteter før en bestemt dato i gjeldende utvalget vil bli endret.
  Dagens dato foreslås, feltet kan overstyres.
  Merk: Dette valget er bare tilgjengelig når flere aktiviteter har blitt valgt.
  Flytt til - Dato Aktivitetene blir flyttet til en bestemt dato.

  Dagens dato foreslås, feltet kan overstyres.

  Flytt til - Antall dager Aktivitetene blir flyttet et bestemt antall dager framover eller bakover.
  Angi korrekt antall dager.
  Merk: Et negativt tall må angis, for eksempel -3, hvis du vil at aktivitetene skal bli flyttet bakover i tid.
  Flytt til - Klokken Aktivitetene blir flyttet til et bestemt klokkeslett.

  Nåværende tid foreslås, feltet kan overstyres.

  Flytt til - Antall timer Aktivitetene blir flyttet et bestemt antall timer framover eller bakover.
  Angi korrekt antall timer.
  Merk: Et negativt tall må angis, for eksempel -3, hvis du vil at aktivitetene skal bli flyttet bakover i tid.
  Flytt til - utsett Aktivitetene vil bli utsatt.

  Velg i listen hvor lenge varsling skal utsettes.

  Ny prioritet Aktivitetene vil ha denne prioriteten.
  • Har du valgt bare én aktivitet, blir prioriteten til denne aktiviteten bli vist.
  • Har du valgt flere aktiviteter, står det -1 i dette feltet. Det betyr at alle aktivitetene vil beholde sin nåværende prioritet.
  Ny dag prioritet Aktivitetene vil ha denne dag prioriteten.
  • Har du valgt bare én aktivitet, blir prioriteten til denne aktiviteten bli vist.
  • Har du valgt flere aktiviteter, står det -1 i dette feltet. Det betyr at alle aktivitetene vil beholde sin nåværende prioritet.
  Privat Privat-status for aktiviteten.
  Merk: Dette valget er ikke tilgjengelig når flere aktiviteter har blitt valgt.
  Varsle Varslings-status for aktiviteten.
  Merk: Dette valget er ikke tilgjengelig når flere aktiviteter har blitt valgt.
 4. Klikk OK.

Resultater

Alle valgte aktiviteter vil bli endret i henhold til hva som ble angitt i dialogen.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.