Overfør til aktør

Overfører markerte adresser til aktørtabellen.

Prosedyre

  1. Plasser markøren på den raden eller radene i tabellen adresse som du vil behandle.
  2. På kategorien Hjem, i gruppen Behandling, klikk på Overfør til aktør.

Resultater

Avkrysningsboksen Flyttet til aktør i feltet Adressebehandl. er valgt for de overførte oppføringene.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.