Opphev låsing

Opphever låste rader til markerte prosesser.

Om denne oppgaven

Hvis programmet ble uventet avsluttet og brukeren hadde åpne bedriftstabeller, vises disse som prosesser i tabellenAktiv bedriftsprosess.

Prosedyre

  1. Plasser markøren på den raden eller radene i tabellen aktiv bedriftsprosess som du vil behandle.
  2. På kategorien Hjem, i gruppen Behandling, klikk på Opphev låsing.

Resultater

Når en prosess avbrytes, låses raden opp, slik at den kan redigeres.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.