Bokfør bankgebyrer og renter

Lager bunt med gebyr- og rentebilag for markerte rader.

Før du begynner

Velg rad(er) i tabellen Kontoutskriftstransaksjon.

Om denne oppgaven

Banktransaksjoner som mangler i regnskapet kan opprettes med dette behandlingsvalget. Dette kan f.eks. være transaksjoner som bedriften ikke mottar elektronisk, som gebyrer og renter.

Hvis både feltet Avstemming restbeløp og Avstemming restbeløp i valuta er tomme, vil raden hoppes over. Det anbefales å benytte et oppsett hvor slike rader er filtrert bort.

Prosedyre

 1. Plasser markøren på den raden eller radene i tabellen kontoutskriftstransaksjon som du vil behandle.
 2. På kategorien Hjem, i gruppen Behandling, klikk på Bokfør bankgebyrer og renter.
 3. Angi de ulike parameterne i dialogboksen Bokfør bankgebyrer og renter.
  Alternativ Beskrivelse
  Bilagsserie Bilagsserien som skal benyttes ved opprettelse av bunt/bilag. Motkontoen for bilaget (f.eks. konto for renteinntekter eller bankgebyrer) må defineres på denne bilagserien, hvis ikke må kontoen angis manuelt i bilagsregistreringen etter at rutinen er ferdig.
  Merk: Det er kun mulig å velge bilagsserier som er merket med Brukes i bankavstemming under feltet Bilagsserienr.behandling.
  Direkte oppdatering Bunten oppdateres direkte.

Resultater

En bunt opprettes med bilag for valgte transaksjoner.

Bunten vil ha verdien 47 - Bankgebyrer og renter i feltet Opprinnelse.

På bilagene vil bankpartnerens Hovedb.k. bank bli brukt som Debet konto hvis beløpet er positivt, hvis ikke som Kredit konto. Bilagsartens Kredit konto eller Debet konto blir brukt som motkonto (når beløpet er henholdsvis positivt eller negativt).

Hvis Direkte oppdatering er valgt, og bunten ikke innholder noen feil, vil behandlingsvalget Oppdater bunt også bli kjørt.Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.