Manuell avstemming

Avstemmer markerte kontoutskrifts- og hovedbokstransaksjoner, i sideelementer koblet til bankpartner.

Før du begynner

For avstemming av transaksjoner som ikke har blitt automatisk avstemt ut i fra det eksisterende regelverket, så skal behandlingsvalget Manuell avstemming benyttes.
Et oppsett hvor tabellene Hovedbokstransaksjon og Kontoutskriftstransaksjon er koblet mot tabellen Bankpartner må benyttes.
Merk: Standard oppførsel er at et markert område vil skjules når en tabell mister fokus. Dette er ikke optimalt når man arbeider med manuell avstemming, hvor rader som skal matches markeres i to forskjellige tabeller. For å hindre at markert område skjules kan parameteren Behold markeringer angis under Andre preferanser på sideelementene for Hovedbokstransaksjon og Kontoutskriftstransaksjon.
Merk: Valgene for Neste sideelement (F6) og Forrige sideelement (Shift+F6) (under Hjem > Navigering i ribbon) kan også brukes for å hoppe mellom sideelementer. Markering av rader vil da ikke mistes, men man vil ikke se markert område når tabellen ikke har fokus (hvis ikke Behold markeringer er valgt).

Rader hvor feltet Avstemming restbeløp i valuta = 0 vil ignoreres av behandlingen.

Om denne oppgaven

Transaksjoner som hører sammen markeres i tabellene Hovedbokstransaksjon og Kontoutskriftstransaksjon, og deretter kjøres behandlingsvalget Manuell avstemming. En eller flere rader kan markeres i begge tabellene.

Hvis totalsummen for markerte Hovedbokstransaksjon-rader er forskjellig fra totalsummen for markerte Kontoutskriftstransaksjon-rader vil en feilmelding gis. Det er imidlertid mulig å matche transaksjoner med forskjellige beløp hvis det er markert for Match transaksjoner selv om beløpene er forskjellige under EBF-behandling på den aktuelle bankpartneren, en advarsel vil da bli gitt i stedet.

Prosedyre

  1. Plasser markøren på den raden eller radene i tabellen kontoutskriftstransaksjon som du vil behandle.
  2. På kategorien Hjem, i gruppen Behandling, klikk på Manuell avstemming.

Resultater

Rad(er) legges til i tabellen Avstemt transaksjon, for å ha en kobling mellom de avstemte transaksjonene i tabellene Hovedbokstransaksjon og Kontoutskriftstransaksjon. Det avstemte beløpet lagres også i tabellen Avstemt transaksjon.Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.