Deaktiver avstemming

Nullstiller avstemmingsrestbeløpet på markerte rader.

Før du begynner

Velg rad(er) i tabellen Kontoutskriftstransaksjon.

Om denne oppgaven

Banktransaksjoner kan utelates fra avstemming ved å sette feltene for Avstemming restbeløp til null.

Prosedyre

  1. Plasser markøren på den raden eller radene i tabellen kontoutskriftstransaksjon som du vil behandle.
  2. På kategorien Hjem, i gruppen Behandling, klikk på Deaktiver avstemming.

Resultater

Følgende skjer for valgte rad(er):


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.