Regenerer år/periode på transaksjoner

Regenererer år/periode på alle transaksjoner.

Før du begynner

Brukes bare hvis firmaets regnskapsår endres fra ikke-avvikende regnskapsår (dvs. at regnskapsåret følger kalenderåret) til avvikende regnskapsår (dvs. at regnskapsåret ikke følger kalenderåret). Dette brukes primært i Sverige.

Om denne oppgaven

Du kan bruke dette behandlingsvalget til å endre År og Periode for transaksjoner som er registrert for fremtidige regnskapsperioder.

Prosedyre

  1. Plasser markøren på den raden eller radene i tabellen regnskapsperiode som du vil behandle.
  2. På kategorien Hjem, i gruppen Behandling, klikk på Regenerer år/periode på transaksjoner.
  3. Klikk på OK for å godta at ikke-oppdaterte bunter ikke håndteres.

    Klikk på Avbryt hvis du vil avbryte rutinen og oppdatere bunter før du fortsetter.

  4. Klikk på OK for å regenerere saldoer.

    Utføring av behandlingsvalget Regenerer regnskapssaldoer starter.

Resultater

Feltene År, Periode og Regnsk. år/per. i følgende tabeller oppdateres:

I tillegg oppdateres feltet Regnsk. år/per. i følgende tabeller:

Tabellene Bunt og Bilag oppdateres ikke.

Vær oppmerksom på at transaksjoner eldre enn sperredatoen ikke vil bli endret. For å endre disse må sperredatoen midlertidig settes tilbake.Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.