Kontogruppe-hierarki

Viser kontogruppene hierarkisk.

Prosedyre

  1. Plasser markøren i tabellen Kontogruppe .
  2. På kategorien Hjem, i gruppen Behandling, klikk på Kontogruppe-hierarki.

Resultater

Det vises en dialogboks med det utvidede kontogruppehierarkiet.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.