Skriv adgangsinformasjon til fil

Skriver adgangsinformasjon til en tekstfil.

Før du begynner

Merk: Bare Systemansvarlig kan kjøre denne behandlingen.

Om denne oppgaven

Kjør dette behandlingsvalget for å generere en loggfil med endringene du har gjort i behandlingsvalgene Tabelladgang, Kolonneadgang, Funksjonsadgang og Kopier adgang.

Prosedyre

  1. Plasser markøren på den raden eller radene i tabellen adgangsgruppe som du vil behandle.
  2. På kategorien Hjem, i gruppen Behandling, klikk på Skriv adgangsinformasjon til fil.

Resultater

Loggfilen lagres i katalogen [ProgramData]\Visma\Data\Business, med filnavnet Vbsys-navn+Adgangsgruppenavn. Hvis du vil at loggfilen skal lagres i en annen katalog som standard, kan du definere dette i Windows-registeret under HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Visma\Visma Business\CurrentVersion\Database\Access_log_path.

Det blir også opprettet en rad i tabellen Systemendringslogg.Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.