Tabelladgang

Regulerer adgangen til tabeller for adgangsgruppen som feltpekeren står på.

Før du begynner

Merk: Bare Systemansvarlig kan kjøre denne behandlingen.

Prosedyre

 1. Plasser markøren på den raden eller radene i tabellen adgangsgruppe som du vil behandle.
 2. På kategorien Hjem, i gruppen Behandling, klikk på Tabelladgang.
 3. Velg en tabell.
 4. Klikk på Lese for å aktivere/deaktivere lesetilgang til tabellen.

  Hvis du ikke har adgang til å lese tabellen, begynner navnet med (§). Tabellen vises ikke i dialogboksene Innsett og Koble (Ctrl+K). Hvis tabellen er inkludert i et eksisterende oppsett, vises det ikke data i tabellen. På tittellinjen for sideelementet vil du se at du ikke har adgang til tabellen.

 5. Klikk på Innsett for å aktivere/deaktivere adgang til å legge til oppføringer.

  Hvis du ikke har adgang til å legge til oppføringer i tabellen, begynner navnet på tabellen med (+). Det vil ikke være en tom rad på slutten av tabellen, og knappen OK & neste (F12) er deaktivert.

 6. Klikk på Endre for å aktivere/deaktivere adgang til å endre oppføringer.

  Hvis du ikke har adgang til å endre oppføringer i tabellen, begynner navnet på tabellen med (=). Hvis du prøver å endre en verdi i et felt, avvises endringen og det vises en feilmelding.

 7. Klikk på Slett for å aktivere/deaktivere adgang til å slette oppføringer.

  Hvis du ikke har adgang til å slette oppføringer fra tabellen, begynner navnet på tabellen med (-). Knappen Slett rad (Ctrl+-) er deaktivert. Hvis du prøver å slette markerte rader, vises det en feilmelding.

 8. Klikk OK.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.