Funksjonsadgang

Regulerer adgangen til funksjoner for adgangsgruppen som feltpekeren står på.

Før du begynner

Merk: Bare Systemansvarlig kan kjøre denne behandlingen.

Prosedyre

 1. Plasser markøren på den raden eller radene i tabellen adgangsgruppe som du vil behandle.
 2. På kategorien Hjem, i gruppen Behandling, klikk på Funksjonsadgang.
 3. Velg Type.
  Alternativ Beskrivelse
  Behandlinger Behandlingsvalgene for hver tabell.
  Rapporter Rapportene for hver tabell.
  Generelle kommandoer Andre menyelementer enn Behandlinger.
  Diverse Andre funksjoner du kan kontrollere adgang til. Noen av disse funksjonene er som standard ikke tillatt.
 4. Velg element(er) for Behandlinger, Rapporter eller Generelle kommandoer som adgangsgruppen ikke skal ha tilgang til.
 5. Velg funksjoner som adgangsgruppen ikke skal ha tilgang til.
  Alternativ Beskrivelse
  Redigere mapper/oppsett Kontroller adgang til å redigere og endre oppsett og mapper i Utforsker.

  Hvis ingen adgang er gitt, kan ikke brukerne redigere navnene på mappene eller oppsettene i Utforsker. Hvis en bruker trykker på F2 eller klikker på en valgt mappe for å endre navnet, blir handlingen avvist.

  Tabellmapper Kontroller adgang til mappen Tabeller i Utforsker.
  Slette/endre utvalgsvilkår Kontroller adgang til å slette og endre utvalgsvilkår i dialogboksen Utvalg (F9). Brukerne kan bare se rader som oppfyller utvalgsvilkårene som er lagret i oppsettene.
  Slette plukkede/ferdigmeldte ordrelinjer Kontroller adgang til å
  • slette ordrer med ordrelinjer med plukket antall
  • slette ordrelinjer med plukket antall
  • slette reservasjonsrader med plukket antall
  • redusere antallet på en ordrelinje hvis nytt antall pluss ferdigmeldt antall er lavere enn plukket antall
  • redusere antallet på en reservasjonsrad hvis nytt antall pluss ferdigmeldt antall er lavere enn plukket antall
  Avskrive store betalingsavvik Kontroller adgang til å endre feltet Avskriv i tabellen Åpen kundepost fra verdien 3 - For stort avvik til verdien 4 - Avskriv stort avvik.
  Oppheve matchinger med differanse Kontroller adgang til å oppheve matchinger av kunde- og leverandørtransaksjoner der summen ikke blir 0:-
  Trekk tilbake plukklister på ferdigmeldte ordrer  
  Overfør til lønn Kontroller adgang til avkrysningsboksene
  • Overfør til lønn
  • Flytt aktiv periode
  • Sperr periode
  i dialogboksen som vises ved utføring av behandlingsvalget Godkjenn timeliste i tabellen Ressurs.
  Godkjenne andres timelister Kontroller adgang til å godkjenne timelistene til andre brukere.
  Tillat å oppheve andre brukeres prosesser Kontroller adgang til behandlingsvalget Opphev låsing i tabellene Aktiv bedriftsprosess og Aktiv systemprosess.
  Endre sperrede aktiviteter Kontroller adgang til å låse opp prosesser som er startet av andre brukere.
  Flytte sperredatoen bakover i tid Kontroller adgang for ikke-systembrukere til å endre sperredatoen i tabellen Bedriftsopplysninger til en tidligere dato, for eksempel for å åpne sperrede perioder.
  Endre valuta 2 på transaksjoner Kontroller adgang til å endre feltene Valutanr 2 og Valutakurs 2 i følgende tabeller:
  • Hovedbokstransaksjon
  • Kundetransaksjon
  • Leverandørtransaksjon
  • Driftsmiddeltransaksjon
  • Åpen kundepost
  • Åpen leverandørpost
  Annuller plukkede ordrelinjer Kontroller adgang til å annullere en plukket ordrelinje.
  Merk: Brukere som har adgang til å annullere plukkede ordrelinjer, må være oppmerksomme på konsekvensene. Det skrives ut en plukkliste, og varene kan plukkes, pakkes og sendes, eller varene kan mottas på lageret. Hvis en plukket ordrelinje annulleres, kan ikke fakturering eller fakturamottak utføres.
  Annuller ferdigmeldte ordrelinjer Kontroller adgang til å annullere en ferdigmeldt ordrelinje. Alternativet er bare tilgjengelig når du ikke bruker kontroll av lagerbeholdningen.
  Merk: Brukere som har adgang til å annullere ferdigmeldte ordrelinjer, må være oppmerksomme på konsekvensene. Linjene kan være ferdigmeldte salgsordrelinjer som er pakket og sendt, og disse vil da ikke bli fakturert. Antallet varer føres tilbake og gjøres tilgjengelig på lageret. Det opprettes duplikater av det annullerte antallet som da blir tilgjengelig på lageret hvis varene er sendt. Innkjøpsordrer der varene er mottatt, kan ha reservasjoner eller være solgt allerede, og da kan ikke linjen annulleres.
  Tillat endring av kredittkortbetalingsordre Kontroller adgang til å endre kredittkortbetalingsordrer (ordrer med Ordretype = 9 - Kortbetalingsordre).
  Tillat endring i produkttransaksjoner Kontroller adgang til å redigere tabellen Produkttransaksjon.
  Tillat kreditnota på kontantordre Kontroller adgang til å opprette kreditnotaer på kontantordrer (ordrer med Ordretype = 3 - Kontantordre).
  Frigi lisens Kontroller adgang til å frigi lisensen.
  Tillat sletting av realiserte ordrer eller ordrelinjer Kontroller adgang til å slette realisert Ordre / Ordrelinje.
 6. Klikk på Adgang for å aktivere/deaktivere adgang til det valgte elementet.

  Hvis du ikke har adgang til et element, begynner navnet med (§).

 7. Klikk OK.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.