Kopier adgang

Kopierer adgangsreguleringer fra en annen adgangsgruppe.

Før du begynner

Merk: Bare Systemansvarlig kan kjøre denne behandlingen.

Om denne oppgaven

Dette kan gi tidsbesparelser ved oppsett av nye adgangsgrupper fordi mye av adgangsinformasjonen vil være den samme, med bare få forskjeller.

Prosedyre

  1. Plasser markøren på den raden eller radene i tabellen adgangsgruppe som du vil behandle.
  2. På kategorien Hjem, i gruppen Behandling, klikk på Kopier adgang.
  3. Angi de ulike parameterne i dialogboksen Kopier adgang .
    Alternativ Beskrivelse
    Fra adgangsgruppenr Adgangsgruppen du vil kopiere informasjon fra.
  4. Klikk OK.

Resultater

All adgangsinformasjon som er definert i kopieres til den nye adgangsgruppen.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.