Kolonneadgang

Regulerer adgangen til kolonner for adgangsgruppen som feltpekeren står på.

Før du begynner

Det er ikke nødvendig å definere adgangsinformasjon for kolonner i samme omfang som på tabellnivå.
Merk: Bare Systemansvarlig kan kjøre denne behandlingen.

Prosedyre

 1. Plasser markøren på den raden eller radene i tabellen adgangsgruppe som du vil behandle.
 2. På kategorien Hjem, i gruppen Behandling, klikk på Kolonneadgang.
 3. Velg en tabell.
  Tips: Adgangsbegrensninger for tabellene vises i listen Tabell.

 4. Velg en kolonne.
 5. Klikk på Lese for å aktivere/deaktivere lesetilgang til kolonnen.

  Hvis du ikke har tilgang til å lese en kolonne, begynner kolonnenavnet med (§), og kolonnen er ikke synlig for adgangsgruppen.

 6. Klikk på Skrive for å aktivere/deaktivere skrivetilgang til kolonnen.

  Hvis du kan lese kolonnen, men ikke har skrivetilgang til den, begynner kolonnenavnet med (x). For kolonner som er definert som skrivebeskyttet av programmet, slutter kolonnenavnet med (x).

 7. Klikk OK.

Resultater

Hvis du ikke har tilgang til å lese en kolonne, vises den ikke i sideelementene, selv om den er lagret i oppsettene. Dermed kan flere brukere dele samme oppsett, selv om de ikke har tilgang til de samme kolonnene. Kolonnen vises heller ikke i dialogboksen Hent frem (Ctrl+U).Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.