Alle rapporter med nummer

Tabellen inneholder en liste over rapportnumrene for alle rapporter du kan bruke sammen med kommandoene @PRINT() og @PREVIEW.

Table 1.
Tabell Rapportnavn Rapportnr
Aktør Generalnotaer 301
Kontoutskrift for kunder 166
Kontoutskrift for leverandører 171
Leveransebeskjeder 251
Purre/renteforslag 163
Purrebrev 164
Refusjonsanmodning 261
Remitteringsforslag 169
Remitteringsgiroer 170
Rentenotaer 165
Saldoliste for kunder 167
Saldoliste for leverandører 172
Åpen postliste for kunder 162
Åpen postliste for leverandører 168
Avgiftstermin Mva-melding 176
Bankpartner Bankavstemmingsrapport 1240
Driftsmiddel Kontoutskrift for driftsmidler 226
Saldoliste for driftsmidler 235
Hovedbokskonto Kontoutskrift for hovedbok 173
Resultatregnskap og balanse 175
Saldoliste for hovedbok 174
Kundedokument Kundedokumentkopi 907
Lagersaldo Bestillingsforslag 223
Ordre Bestillinger 183
Etiketter 241
Fakturaer/kreditnotaer 177
Forespørsler 184
Fraktbrev 178
Godkjenningsforespørsel 1205
Ordrebekreftelser 181
Ordreutskrifter 736
Pakksedler 179
Plukklister 180
Produksjonsbestillinger 291
Tilbud 182
Ordredokument Ordredokument 743
OSS avgiftstermin OSS mva-melding 1092
Produkt Prisliste 239


We would appreciate your feedback. Send feedback on this topic to Visma.