Alle behandlinger med nummer

Tabellen inneholder en liste over behandlingsnumrene for alle behandlinger.

Table 1.
Tabell Behandlingsnavn Behandlingsnr
Adgangsgruppe Behandle adgangsgruppe-medlemmer 1070
Funksjonsadgang 72
Kolonneadgang 71
Kopier adgang 73
Opprett ny adgangsgruppe 1049
Skriv adgangsinformasjon til fil 753
Tabelladgang 70
Adresse Overfør til aktør 82
Send e-post 429
Adresse integrasjon Bytt passord 943
Aktiv bedriftsprosess Opphev låsing 160
Aktiv sesjon Stopp sesjon 75
Aktiv systemprosess Opphev låsing 76
Aktivitet Behandlingsmåte 718
Endre tidspunkt 198
Flytt aktivitet 141
Kopier aktivitet 142
Opprett dokument 139
Opprett ordre 218
Velg brukere 197
Aktør Beregn klientrenter 636
Bokfør renteforslag 742
Bytt kunde-/leverandørnummer 634
Endre netthandelspassord 696
Flett brev 80
Generer timesaldo 722
Gå til eksternt CRM-system 370
Kontroller inkassostatus 752
Legg ut endringsliste til inkasso 703
Oppdater direkte fra Visma Bizweb 1192
Oppdater purreforslagsstatus 902
Opprett aktivitet 193
Opprett ansatte fra VUD 1261
Opprett dokument 79
Overfør til inkasso 702
Regenerer kunde- og leverandørsaldoer 1106
Retur fra inkasso 711
Send e-post 468
Sjekk for AutoInvoice oppføring 1088
Slett kunde-/leverandørdata 1194
Slett renteforslag 741
Unnta fra purring 903
Visma Bizweb 933
Alle produkttransaksjoner Behandlingsmåte 1317
Ansvarsenhet 1 Opprett dokument 109
Ansvarsenhet 10 Opprett dokument 604
Ansvarsenhet 11 Opprett dokument 605
Ansvarsenhet 12 Opprett dokument 606
Ansvarsenhet 2 Opprett dokument 114
Ansvarsenhet 3 Opprett dokument 119
Ansvarsenhet 4 Opprett dokument 124
Ansvarsenhet 5 Opprett dokument 129
Ansvarsenhet 6 Flett brev 136
Generer kampanjeliste 135
Opprett aktivitet 137
Opprett dokument 134
Ansvarsenhet 7 Opprett dokument 601
Ansvarsenhet 8 Opprett dokument 602
Ansvarsenhet 9 Opprett dokument 603
Approval-oppgave Avbryt godkjenning 1218
AutoInvoice operatør Hent AutoInvoice-operatører 1069
Automatpostering Automatposteringer 904
AutoReport arkiv Godkjenn norsk mva-melding 1281
Nedlasting betalingsinformasjon 1264
Opprett mva.betaling 1186
Send på nytt til AutoReport 1101
Avgiftskode Beregn MVA-sats 750
Avgiftskode merknad Fyll tabell med gyldige merknader 1325
Avgiftstermin Regenerer avg.år / avg.term på transaksjoner 931
Send dansk mva-melding 1373
Send norsk mva-melding 1276
Avgiftstermin merknad Fyll tabell med gyldige merknader 1324
Avstemt transaksjon Trekk tilbake avstemming 1229
Bankpartner Automatisk avstemming 1233
Hent returdata 739
Legg ut data 738
Oppsett av EBF-system 740
Bedrift Aktiver Approval 1209
Aktiver AutoInvoice 1174
Aktiver AutoPay 1184
Aktiver Master Data Management 1121
Aktiver Visma Document Storage 1208
Gjenopprett triggere 1188
Importer memofiler til databasen 1297
Opprett ny bedrift 1051
Rediger bedrift 1057
Slett alle filer i Visma Document Storage 1221
Bedriftsgruppe Endre bedriftsgruppe 1129
Opprett ny bedriftsgruppe 1128
Bedriftsopplysninger Aktiver Visma.net 1104
Eksporter SAF-T 1122
Endre passord for kortbetaling 920
Endre standard valuta 293
Endre tellere 203
Flytt sperredatoen 202
Importer EDI-filer 1265
Konfigurere AutoInvoice-konto 1110
Kredittkontroll 280
Lag bunt med differanser 298
Obligatoriske teksttyper 208
Oppdater regnskapssaldoer 1369
Pris/rabatt-behandling 207
Rediger bedrift 1220
Regenerer regnskapssaldoer 196
Slett endringslogg 1046
Slett ordrer 328
Bedriftsrapport Bestill rapport 624
Bestillingsforslag Generer innkjøps- / prod. ordre 224
Bestillingsforslagslinje Generer innkjøps- / prod. ordre 225
Betaling Hent returdata 305
Legg ut data 295
Oppsett av EBF-system 325
Signering 2FA betaling(er) 1090
Betalingslinje Lag regnskapsbunt 302
Bilag Dokumentflyt 665
Dokumentinformasjon 693
Dokumentviser 679
Ekspander automatposter 158
Fordel mva-beløp 519
Forslag fra bokføringsregler 1263
Hent åpne poster 720
Legg til nytt dokument 1312
Periodisering 236
Skann 650
Valider bilag 936
Valideringsstatus 897
Vis betalingsinformasjon 1136
Bruker Endre passord 69
Opprett ny bruker 1050
Rediger bruker 1052
Budsjett Kopier budsjett 813
Budsjettlinje Fordeling 209
Bunt Oppdater bunt 156
Oppdater leverandørtransaksjoner 1202
Reverser forhåndsregistrering 1260
Tildel bilagsnummer 1256
Valider bunt 935
Deltaker Send e-post 541
Dokument Dokumentflyt 659
Dokumentinformasjon 687
Dokumentviser 673
Endre passord 851
Flytt dokument 212
Kopier dokument 211
Ordrematch 1125
Rediger dokument 144
Skann 645
Vis dokument 886
Dokumentkobling Dokumentflyt 660
Dokumentinformasjon 688
Dokumentviser 674
Rediger dokument 146
Send e-post 389
Skann 652
Versjoner 190
Vis dokument 887
Driftsmiddel Aktiver driftsmiddel 818
Avskrivning 229
Bytt driftsmiddelnr. 811
Initialiser sluttdatoer 1302
Opprett dokument 228
Regenerer driftsmiddelsaldoer 1108
Salg/utrangering 817
Driftsmiddeltransaksjon Dokumentflyt 658
Dokumentinformasjon 686
Dokumentviser 672
Sanering 276
Skann 644
Valutakorreksjon 836
EBF opplysninger Endre passord for avstemming 921
Endre passord for EBF-system 1035
EDI-transaksjonslogg Godkjenning av inngående ordreimport 853
Send XML 745
Vis XML dokument 835
E-Dokument informasjon Endre passord 744
FTP forbindelse 923
Motta XML 746
E-postinnstillinger Endre SMTP passord 1036
Test SMTP-oppkobling 1182
E-postinnstillinger bedrift Endre SMTP passord 1089
Test SMTP-oppkobling 1173
Factoringselskap Legg ut data 924
Fakturarespons Send til AutoInvoice 1370
Sett AutoInvoice-status "Kan ikke overføres" 1371
Filarkiv Visma Document Storage nedlasting 1200
Formular Grafisk redigering 74
Kopier formular 939
Godkjent avstemming Legg til vedlegg 1273
Trekk tilbake godkjent avstemming 1258
Vis alle vedlegg 1274
Vis dokument 1235
Hovedbokskonto Angi standardkonto 1203
Automatposteringer 237
Bytt kontonummer 630
Regenerer hovedbokssaldoer 1107
Hovedbokstransaksjon Aktiver avstemming 1227
Deaktiver avstemming 1225
Dokumentflyt 657
Dokumentinformasjon 685
Dokumentviser 671
Legg til nytt dokument 1327
Manuell avstemming 1239
Sanering 278
Skann 643
Valutakorreksjon 707
Import dokumentgrunnlag Mottatt faktura 819
Innfordringsavtale Aktivere AutoCollect 1247
Endre passord 1249
Hent nye oppgjør fra AutoCollect 1268
Inngående dokument Behandle dokument 1155
Nedlasting inngående dokument 1137
Opprett kunde eller leverandør fra XML 1160
Vis dokument(er) 1156
Inngående dokumentvedlegg Vis dokument(er) 1157
Inngående produktdata Behandle produktdata 1197
Slå opp og foreslå produktnr. 1196
Jobb Gjør om igjen 626
Gå til detaljer 1224
Klar for utførelse 625
Parametre 1193
Utfør 584
Jobbutførelse Avbryt 1185
Fullfør 1183
Kontogruppe Kontogruppe-hierarki 195
Kontoutskriftstransaksjon Aktiver avstemming 1228
Bokfør bankgebyrer og renter 1230
Deaktiver avstemming 1226
Manuell avstemming 1234
Kundedokument Generer PDF 905
Send til AutoInvoice 1222
Sett AutoInvoice-status "Kan ikke overføres" 1223
Vis dokument 1295
Vis generert PDF 906
Kundetransaksjon Dokumentflyt 654
Dokumentinformasjon 682
Dokumentviser 668
Opphev matchinger 88
Sanering 274
Skann 640
Valutakorreksjon 705
Vis betalingsinformasjon 1178
Vis fakturakopi 698
Vis innfordringsdetaljer 1271
Lagersaldo Innenfor lev.tiden 250
Korriger beholdninger 201
Overfør til lagertelling 284
Regenerer lagersaldoer 244
Trekk tilbake reservasjoner 285
Leverandørtransaksjon Dokumentflyt 656
Dokumentinformasjon 684
Dokumentviser 670
Opphev matchinger 94
Sanering 275
Send rapport for Betalinger til selvstendig næringsdrivende 1109
Skann 642
Valutakorreksjon 706
Maltype Endre passord 852
Mva-meldingslogg Trekk tilbake mva-melding 755
Oppdatert bilag Dokumentflyt 666
Dokumentinformasjon 694
Dokumentviser 680
Legg til nytt dokument 1326
Opprett ny bunt 590
Skann 651
Vis betalingsinformasjon 1179
Vis godkjenningsflyt 1269
Oppdatert bunt Eksporter bunt til fil 332
Opprett ny bunt 271
Send betalingsdetaljer til AutoCollect 1257
Ordre Annuller 242
Avvis faktura 1127
Bekreftet 186
Del opp 233
Ferdigmeld 187
Generer innkjøps/produksjonsordrer 240
Generer kopi av ordre 712
Kalkuler produksjonsstart / kostnader 710
Lag forskuddsbetalingslinje 1138
Lagre om 252
Legg til 245
Legg til vedlegg 1081
Mottatt faktura 199
Nullstill 234
Oppdater fakturaverdier 1126
Oppdater verdier og motta faktura 1130
Opprett dokument 150
Ordrestatus 219
Overfør 314
Rekalkuler priser 299
Send til Approval 1206
Sendt 246
Tilbakelevert 188
Ordredokument Generer PDF 788
Last opp til Visma Document Storage 1210
Send til AutoInvoice 1044
Sett AutoInvoice-status "Kan ikke overføres" 1181
Vis dokument 1236
Vis fra Visma Document Storage 1219
Vis generert PDF 885
Ordredokumentlinje Behandlingsmåte 1316
Ordredokumentvedlegg Se vedlegg 1084
Ordrelinje Annuller 243
Avvis faktura 1124
Behandlingsmåte 265
Bekreftet 152
Dokumentflyt 663
Dokumentinformasjon 691
Dokumentviser 677
Ekspander struktur 151
Ferdigmeld 153
Generer innkjøps/produksjonsordrer 300
Mottatt faktura 200
Oppdater fakturaverdier 1123
Oppdater ordrer 249
Oppdater verdier og motta faktura 1131
Sendt 247
Skann 648
Tilbakelevert 154
Trekk tilbake plukking u/res 749
Ordrevedlegg Legg til vedlegg 1082
Se vedlegg 1083
Slett løse vedlegg 1238
OSS avgiftstermin Regenerer avg.år / OSS avg.termin på transaksjoner 1091
OSS mva-meldingslogg Trekk tilbake OSS mva-melding 1093
Overvåkningspunkt Gå til detaljer 1175
Plukkliste Ferdigmeld 214
Trekk tilbake plukking 929
Trekk tilbake plukking og ferdigmelding 215
Pris- og rabattmatrise Prisjustering 210
Prisrefusjon Kredit mottatt 289
Prisrefusjon avslått 259
Prisrefusjon bekreftet 260
Produkt Behandlingsmåte 266
Bytt produktnummer 635
Dokumentflyt 661
Dokumentinformasjon 689
Dokumentviser 675
Opprett dokument 148
Opprett lagersaldo 221
Produktkatalog 1152
Skann 646
Produkttransaksjon Aktiver driftsmiddel 629
Behandlingsmåte 268
Bokfør kostnader 290
Bokfør midlertidig lagerverdi 735
Dokumentflyt 664
Dokumentinformasjon 692
Dokumentviser 678
Internfakturering 307
Sanering 277
Skann 649
Vis fakturakopi 699
Produkttransaksjon før komprimering Behandlingsmåte 1315
Program Start program 143
Rapport Installere rapport 737
Kjør rapport 269
Redigere rapport 331
Regnskapsdokument Behandle dokument 1134
Finn eller opprett leverandør fra XML 1262
Ingenting å behandle 1216
Legg til vedlegg 1311
Nedlasting inngående dokument 1237
Oppdater bankopplysninger 1275
Send bilagsnummer på nytt 1189
Vis dokument 1215
Regnskapsdokument vedlegg Last opp til Visma Document Storage 1248
Opprett HTML-kopi 1259
Vis dokument(er) 1217
Regnskapsperiode Generer rader i saldotabellene 795
Regenerer år/periode på transaksjoner 847
Rentebeløpslinje Overfør renter til ordrer 709
Reservasjon Ferdigmeld 216
Mottatt faktura 217
Tilbakelevert 220
Ressurs Generer timesaldo 723
Godkjenn egen tid 748
Godkjenn timeliste 724
Ressursreservasjon Opprett dokument 106
Resultat/balansedefinisjonslinje Dobbel understrekning 103
Enkel understrekning 102
Sideskift 104
Skriveroppsett Skrivervalg 304
Struktur Behandlingsmåte 267
SyncEngine kontrollinformasjon Eksport til Master Data Management 1343
Send på nytt til Master Data Management 1120
SyncEngine Meta Information Send enheter på nytt 1292
Send mislykkede synkroniseringer på nytt 1099
Systemopplysninger Aktiver Visma.net 1111
Angi Visma User Directory parametre 1037
Eksporter til Visma User Directory 1047
Endre tellere 754
Endre VUD-integrasjonsbrukers passord 1056
Importer 1285
Oppdater grunndata i VUD 1105
Slett endringslogg 1045
Timegruppe Generer timekalender 719
Valuta Bytt enhet 292
Valuta korreksjons data Oppdaterer valutakorreksjon 708
Vareparti Dokumentflyt 662
Dokumentinformasjon 690
Dokumentviser 676
Korriger beholdninger 717
Overfør 205
Overfør til lagertelling 715
Skann 647
Skill ut 206
Trekk tilbake reservasjoner 716
Vareplassering Korriger beholdninger 926
Overfør til lagertelling 932
Ventende Master Data Management synk.informasjon til klient Distribuer til klienter 1187
Visma.net AutoPay logg Behandle fil 1119
Vis post 1118
Åpen kundepost Avskriv betalinger 507
Avslutt post 194
Dokumentflyt 653
Dokumentinformasjon 681
Dokumentviser 667
Endre innfordringsstatus 1251
Factoring 308
Godkjenn for inkasso 1294
Hent AutoCollect-informasjon 1253
Lag betalingsforslag 701
Match like beløp 85
Match post-mot-post 84
Match referanser 86
Rekalkuler "Forfall inkl. løpedager" dato 1190
Send til AutoCollect 1252
Skann 639
Splitt åpne poster 700
Unnta fra purring 922
Vis betalingsinformasjon 1177
Vis fakturakopi 697
Vis innfordringsdetaljer 1270
Åpen leverandørpost Avslutt post 751
Dokumentflyt 655
Dokumentinformasjon 683
Dokumentviser 669
Lag betalingsforslag 294
Match like beløp 91
Match post-mot-post 90
Match referanser 92
Skann 641


We would appreciate your feedback. Send feedback on this topic to Visma.