Avanserte rapportparametere for Rentenotaer-rapporten

Avanserte rapportparametere.

(UpToDateFrom)

Datoen er validert ved hjelp av de regionale innstillingene i Windows.

Formularnr

Alle kunder med åpne poster
Forbedrer ytelsen i databaser med et stort antall kunder. Gjelder kun for rentemetode = 3.

Betalingshistorikk
Markeres for å inkludere en betalingshistorikk for postene. Alle betalinger med hensyn til fakturaene skrives ut. Dette gjør det mulig å sjekke kilden til differanser mellom det opprinnelige beløpet og utestående beløp på fakturaene. Visma Business viser minustegnet (-) / plusstegnet (+) for betalinger i venstre marg for å gjøre betalingslinjene lettere å lese.

Rente som produkt

Språkstyrt bilagsarttekst

Avslutt post som ikke blir rentefakt.

Specify intervals

(PostInterest)

(PostFee)

Valuteringsdato

Datoen er validert ved hjelp av de regionale innstillingene i Windows.

(DirectUpdate)We would appreciate your feedback. Send feedback on this topic to Visma.