Tekster

Velg hvilke tekster som skal brukes.

Gjør at du kan definere hvordan programmets tekster skal vises. Programmets tekster er tekstene som vises for knapper, menyer, tabeller, felter, behandlinger og rapporter.

Språk
Språket som du vil ha tekstene på.
Tabell- og kolonnenavn osv.
Teksttypen du vil at skal vises.
Brukerdefinert
Dine brukerdefinerte tekster. Hvis du ikke har overstyrt teksten, vises den Originale teksten.
Originale
Standardtekstene.
SQL
Navnene som brukes i SQL-databasen.

Eksterne nr vises for Minnekolonner, og nummeret for den beregnede kolonnen med et likhetstegn foran vises for Beregnede kolonner siden de ikke har en SQL-tekst.

Eksterne nr
De eksterne numrene som er allokert til dette elementet.

Nummeret for den beregnede kolonnen med et likhetstegn foran vises for Beregnede kolonner siden de ikke har Eksterne nr.

VBS-identifikatorer
Identifikatorene som brukes i Visma Business Services.

Nummeret for den beregnede kolonnen med et likhetstegn foran vises for Beregnede kolonner siden de ikke har VBS-identifikatorer.

BIG-identifikatorer
Identifikatorene som brukes i BIG.

Nummeret for den beregnede kolonnen med et likhetstegn foran vises for Beregnede kolonner siden de ikke har BIG-identifikatorer.Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.