SQL-logg

Slår på/av logging av SQL-kommandoer.

SQL-loggen kan brukes til feilsøking og optimalisering av indekser.

Med menyvalget Hjem > Bedrift > SQL-logg kan du slå på/av logging av SQL-kommandoer. I spesielle tilfeller kan det være behov for å logge alle kall som blir gjort mot databasen. Dette er en ressurskrevende funksjon, som ikke blir anbefalt brukt annet enn i samråd med forhandler eller Visma.

Merk: SQL-loggen skal kun bli brukt til feilsøking og/eller optimalisering av indekser. Den kan ikke bli brukt som sikkerhetskopi av databasen, ved for eksempel unaturlig avbrudd under oppdatering. En del databasesystemer har egne hjelperutiner for slik databasekopiering.

Du aktiviserer loggen med menyvalget Hjem > Bedrift > SQL-logg, og får da presentert en dialogboks med tre valg:

Merk: Det er kun systemansvarlig som kan skru SQL-loggen av og på. En hake foran menyvalget viser at loggen er skrudd på.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.