Sesjoner, prosesser og låser

Behandle sesjoner, prosesser og låser.

Bruker og database

Forklaring til feltene under Bruker og database:
Bruker
Brukernavnet som du er logget på med. Hvis du er systemansvarlig kan du endre til en annen bruker eller velge "(alle brukere)".
Database
Firmaet som er aktivt når du velger menyvalget Sesjoner, prosesser og låser blir automatisk foreslått. Du kan endre til en annen bedrift eller til systemdatabasen.

Sesjoner

Det blir opprettet en sesjon for hver Visma Business som er startet opp mot systembasen, og hvis du starter Visma Business to ganger med samme bruker blir dette sjekket. Hvis du har krysset av i feltet 1 om gangen i tabellen Bruker, blir den foregående sesjonen automatisk stoppet. Har du flere enn en sesjon, vil den andre påloggede sesjonen kun ha tilgang til systemdatabasen, slik at du kan stoppe den første sesjonen.

I vinduet for sesjoner blir innholdet i tabellen Aktiv sesjon vist. For Aktive sesjoner blir feltene Sesjonsnr, Bruker, Dato og Kl for innlogging og Sesjonstype vist. Det finnes følgende sesjonstyper:
  • 0 - Normal
  • 1 - EDI
  • 2 - BIG
  • 3 - System
  • 4 - Service

Nærmere forklaring til sesjonstyper finner du i tabellen Aktiv sesjon.

Forklaring til feltene under Sesjoner:
Vis tidligere sesjoner
Alle dine tidligere sesjoner i tabellen Tidligere sesjon vist i vinduet. For tidligere sesjoner blir feltene Sekv.nr, Brukernavn, Ut dato og Avbrutt vist. Feltet Avbrutt har verdien 1 når sesjonen har vært stoppet/avbrutt.
Vis stoppede sesjoner
Viser kun sesjoner som er stoppet ved at du har:
  • logget deg på to ganger og avbrutt første sesjon,
eller
  • har hatt avbrudd og ved neste pålogging stengt foregående sesjon.
Vis prosesser for valgte sesjoner
Kun prosesser for den valgte sesjonen vist i vinduet. Når du fjerner dette krysset, kan du velge å vise prosesser for ugyldige sesjoner. Det vil si rader i databasen som har sesjonsnummer som ikke lenger finnes i tabellen Aktiv sesjon.

Du kan stoppe markerte sesjoner med knappen Stopp sesjon(er). Du får ikke stoppet sesjoner hvis du har krysset av i feltet Vis tidligere sesjoner.

Prosesser

Prosesser er hvert vindu som er åpnet i Visma Business, slik at en bruker vil ha like mange prosesser som antall vinduer som er åpnet for valgt bedrift og systemdatabase. I de tilfellene hvor det er flere prosesser enn åpne vinduer, har det vært avbrudd som ikke er ryddet. Har disse prosessene låste rader eller en behandling så vil de låste radene ikke kunne redigeres i Visma Business. Enkelte behandlinger vil forhindre at for eksempel oppdatering av bunter kan utføres eller åpne poster matches.

Forklaring til feltene under Prosesser:
Vis prosesser for ugyldige sesjoner
Alle prosesser som ikke har noen aktive sesjoner vises. Dette er et valg for å finne de låste radene som gir meldingen: Reservert av prosess nr. X startet dd.mm.åååå kl. tt.mm av:

Her er brukernavn tomt når sesjonen ikke finnes lenger, og du kan nå låse opp denne i de respektive tabellene vist i vinduet.

Vis kun prosesser med låser
Kun prosesser som har noen låste tabeller vises.
Vis tabeller med låste rader, for valgte prosesser
Tabeller som låser for denne prosessen vises i vinduet Tabeller og låste rader.

Du kan stoppe markerte prosesser med knappen Stopp prosess(er).

Tabeller og låste rader

Forklaring til feltene under Tabeller og låste rader:
Vis låste tabeller for ugyldige prosesser
Lister opp alle tabeller som ikke har noen aktive prosesser.
Vis låsetyper
Det finnes forskjellige låsetyper i Visma Business:
Alle
Alle låsetyper vises.
Innsatt
Kun rader som er nyopprettet og ikke lagret vises.
Endret
Kun rader som er endret og ikke lagret vises.
Slettet
Kun rader som er markert som slettet og ikke lagret vises.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.