Regenerer indekser

Regenererer indekser for en database.

Programmet sjekker om det er kryss i feltene Fri informasjon 1 som "view", Fri informasjon 2 som "view" og Fri informasjon 3 som "view" under feltet Regnskapsbehandl. i tabellen Bedriftsopplysninger. Det regenereres ikke indekser for views, bare for tabeller.



Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.