Andre preferanser

Setter andre preferanser ved sideelementet.

Posisjonering ved åpning
Første rad
Den første raden i tabellen vises når tabellen åpnes.
Siste rad
Den siste raden i tabellen vises når tabellen åpnes.
Tom tabell (inntil søk/utvalg)
Ingen rader i tabellen vises når tabellen åpnes.

Den nye raden forsvinner når du oppfrisker skjermen ved å trykke F5. Dette er et problem ved utskrift av nylig registrerte ordrer.

For å unngå at raden forsvinner fra skjermen når du trykker F5, kan du gjøre følgende:

  1. Definer parameteren Bare den aktive raden hvis ingen er markert under Hjem > Utskrift > Utskriftsformat.
  2. Plasser markøren på sideelementet (tabellen Ordre) som er i formularformat.
  3. Kjør behandlingsvalget, eller skriv ut ordren.

Når du har fullført behandlingen/utskriften, forsvinner ordren fra skjermen selv om den er inkludert i et utvalg.

En annen måte for å forhindre at ordren forsvinner, er å gjøre følgende:

  1. Definer parameteren Bare den aktive raden hvis ingen er markert under Hjem > Utskrift > Utskriftsformat.
  2. Plasser markøren på ordrelinjer når du kjører behandlingsvalget eller skriver ut ordren.
Oppfrisking med F5 gjelder da for tabellen Ordrelinje. Parameteren Tom tabell (inntil søk/utvalg) er ikke definert i tabellen Ordrelinje, så ordren forblir på skjermen.
Rader i resultatsettet
Hvor mange rader som skal bli lest om gangen i et resultatsett fra databasen. Standardverdien er 1000. Du kan endre standarden i registry i nøkkelen MIN ROWS TO READ under Database.
Ikke oppfrisk fortløpende
Velges hvis du ikke ønsker å oppfriske sideelementet for hvert felt du fyller ut på søkeraden. Når du har fylt ut ønskede felter på søkeraden, kan du oppfriske sideelementet ved å trykke F5.
Undertrykk lagermeldinger
Undertrykker meldinger som blir gitt når systemet ikke finner en lagersaldo-rad: Ingen lagersaldo funnet for @Produktnr. på lager @Lagernr..

Andre lagermeldinger for lagerførte produkter blir ikke undertrykket.

Oppfrisk automatisk fra kalender
Det aktive sideelementet oppfriskes automatisk hvert minutt i vinduer som er knyttet til en kalender.
Optimaliseringsparametre
Overstyring av SQL servers bruk av indeksering og hvordan data blir hentet, kan brukes til å forbedre ytelse.

Mer om definering av egne indekser finnes under Indekser.

For å tvinge en spørring til å bruke en bestemt indeks, angi navnet på indeksen i Optimaliseringsparametre med format: INDEX(indeksnavn).

Hindre redigering ved oppslag
Slå av/på redigering ved oppslag.
Anvend redigeringsregler på splittede sideelementer
Om du ønsker redigeringsregler fra et annet sideelement.
Tabell
Antall overskriftslinjer
Antall linjer kolonneoverskriftene skal gå over.
Skillelinjer mellom kolonnene
Slå av/på skillelinjer mellom kolonnene.
Skillelinjer mellom radene
Slå av/på skillelinjer mellom radene. Relevant for Sideelement-utskrift, og i brukergrensesnittet når Vis skillelinjer i tabellsideelementer er valgt under Brukerpref. i tabellen Bruker.
Behold markeringer
For tabell-sideelementer vil markert område ikke bli skjult når tabellen mister fokus. Dette kan være nyttig i steder hvor du jobber med flere tabeller samtidig, f.eks. i bankavstemming hvor det skal markeres rader i to forskjellige tabeller som skal matches.
Navigering
Gå innom splittede sideelementer
Slå av/på om markøren skal gå innom de splittede sideelementene.
Gå til tilkoblede sideelementer
Slå av/på om markøren skal gå innom de tilkoblede sideelementene.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.