ASCII

Viser ASCII-verdien til tegnene i det aktive feltet.

Menyvalget Hjem > Bedrift > Tekster > ASCII viser ASCII-verdien til tegnene i det aktive feltet.

Har du importert data til Visma Business, eller eksportert data fra Visma Business, har du kanskje oppdaget at enkelte tegn ikke blir korrekte. Dette kan for eksempel skyldes konvertering mellom ANSI og OEM, mellom 7 bits 8 bits tekst og så videre.

Visma Business inneholder en mulighet for å lese av ASCII-verdien for det ukorrekte tegnet. Plasser markøren i det feltet som inneholder tegnet, og kjør menyvalget Hjem > Bedrift > Tekster > ASCII. Visma Business viser deg en dialogboks med samtlige tegn i feltet, med sin tilhørende ASCII verdi. Noter ned verdien for det tegnet som er feil, og bruk den til å legge inn en korreksjon av dataene.Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.